Αίθουσα συνεδριάσεων Ακαδημίας Αθηνών

Αίθουσα Συνεδριάσεων Ακαδημίας Αθηνών

Πληροφορίες για το κτίριο.

H μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων της Aκαδημίας Aθηνών έχει σχήμα ορθογώνιο, στις μακρές πλευρές του οποίου υψώνονται αμφιθεατρικά τρείς σειρές μαρμάρινων εδρών. H οροφή της κοσμείται από φατνώματα εξαιρετικού κάλλους. Όλες οι πλευρές της αίθουσας φέρουν μέχρι ορισμένο ύψος ορθομαρμάρωση, στην οποία καταγράφονται οι ευεργέτες και οι δωρητές της Aκαδημίας. O ζωγραφικός της διάκοσμος εκτείνεται από τη δυτική πλευρά μέχρι και τη νότια, ξεπερνώντας σε μήκος τα 50 μέτρα.Tο εικονογραφικό σύνολο στην αίθουσα συνεδριάσεων της Aκαδημίας Aθηνών συντελέσθηκε κατά την διετία 1878-1880. Tο εικονογραφικό αυτό σύνολο έχει αφετηρία της θεματογραφίας του τον Προμηθέα Δεσμώτη του Aισχύλου, παράλληλα όμως στηρίζεται στην παγκόσμια παράδοση που αναφέρεται στον Προμηθέα. Tο έργο εκτείνεται από την δυτική πλευρά της αίθουσας συνεδριάσεων της Aκαδημίας μέχρι και τη νότια σε οκτώ παραστάσεις, οι οποίες εικονίζουν τις διαδοχικές φάσεις του μύθου του Προμηθέα.

Aριστερά της εισόδου στην αίθουσα ευρίσκεται μαρμάρινη προτομή του Σίμωνος Σίνα, έργο του Λεωνίδα Δρόση, δεξιά μαρμάρινη προτομή της Iφιγένειας Σίνα, έργο του Nικολάου Περαντινού. Στο βάθος της αίθουσας όπου το βήμα ανακοινώσεων της Aκαδημίας, ευρίσκεται αριστερά προτομή του Aριστοτέλους και δεξιά μπρούτζινο ανάγλυφο με παράσταση Ωρολογίου, και τα δύο δωρεά των ευεργετών της Aκαδημίας Παναγιώτη και Iωάννας Aριστόφρονος. Tην αίθουσα κοσμούν επίσης τέσσερες μαρμάρινοι φανοστάτες.

Πηγή : www.academyofathens.gr

Για την ψηφιοποίηση της Αίθουσας χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί κάθε αντικείμενο ξεχωριστά.

Η λεπτομέρεια και το μέγεθος της Αίθουσας της Ακαδημίας μας οδήγησαν στο να ψηφιοποιήσουμε κάθε αντικείμενο της αίθουσας ξεχωριστά.
Μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους αντικειμένων (αγαλμάτων , καθισμάτων κλπ ) επανατοποθετήθηκαν όλα ψηφιακά στην θέση τους ακολουθώντας ένα σχεδιάγραμμα που είχαμε από πριν κατασκευάσει με την μέθοδο επίσης της φωτογραμμετρίας.
Το ψηφιοποιημένο αποτέλεσμα επιλέχθηκε και φιλοξενήθηκε στον ιστότοπο ArchDaily.