Για εμάς

Από την πραγματικότητα στην ψηφιοποίηση

1
Φωτογράφιση

Με τη λήψη επίγειων και εναέριων φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης.

2
Επεξεργασία

Από έμπειρο προσωπικό με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

3
Παρουσίαση

Σε Virtual Reality, Video, 3D Applications.

Για την 4D Realism

Η 4DRealism διαθέτει την τεχνογνωσία, εξειδικευμένο προσωπικό και εφαρμογές για 3D ψηφιοποιήσεις και απεικονίσεις πραγματικών αντικειμένων με ιδιαίτερη αξία, όπως ιστορικά βιβλία, αγάλματα, αρχαιολογικά αντικείμενα, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.

 

Παράλληλα, έχουμε τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνιση οποιουδήποτε χώρου, ανεξαρτήτως διαστάσεων. Η παρουσίασή τους γίνεται σε στατικές εικόνες, video παρουσιάσεων και εικονικά περιβάλλοντα.

Μέγεθος αντικειμένου

Το αντικείμενο που θα ψηφιοποιηθεί μπορεί να είναι απο μερικά εκατοστά έως μέτρα

Μεθοδολογία ψηφιοποίησης

Για την ψηφιοποίηση χρησιμοποιούμε την τεχνολογία της φωτογραμμετρίας και του Laser Scanner. Για τη σάρωση μεγάλων κτηρίων και εξωτερικών χώρων λαμβάνονται χιλιάδες φωτογραφίες επίγειες και εναέριες για να έχουμε κάλυψη του αντικειμένου 100%.
Οι εναέριες λήψεις γίνονται με Drone και οι επίγειες με φωτογραφικές μηχανές υψηλής ανάλυσης.

 

Για αντικείμενα που είναι αδύνατη η μεταφορά τους για διάφορους λόγους (αρχαιολογικά εκθέματα , μόνιμα στερεωμένα αντικείμενα κλπ.) η φωτογράφηση τους γίνεται στον χώρο που βρίσκονται αφού πρώτα εγκαταστήσουμε τον ανάλογο εξοπλισμό για την σωστή λήψη των φωτογραφιών ( φώτα , ανακλαστήρες , Green Screen κλπ).

Ένταξη σε εικονικό περιβάλλον VR

Τα ψηφιοποιημένα μοντέλα μπορούν να ενταχθούν σε διαδραστικό εικονικό περιβάλλον για να παρέχουν στον χρήστη/επισκέπτη πρόσθετες πληροφορίες και να προβάλλονται σε δυναμικά μεταβαλλόμενo περιβάλλον.

Τελικό αποτέλεσμα & Virtual Reality

Το τελικό αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης μπορούμε να το εντάξουμε σε ένα εικονικό περιβάλλον.

 

Αυτό περιλαμβάνει:

  • Δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού, κλιματολογικές αλλαγές, προσομοίωση δυνάμεων κλπ.
  • Δυνατότητα περιήγησης του χρήστη στον χώρο και δυνατότητα αλληλεπίδρασής του με το περιβάλλον.
  • Προβολή πληροφοριών (τεχνικών ή διαφημιστικών ) με διαδραστικό τρόπο.
  • Εικονική πραγματικότητα με χρήση εξοπλισμού Εικονικής Πραγματικότητας (Oculus Rift, HTC Vive κλπ).

contrast
night
questions
oculus-rift