Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Πληροφορίες για το κέντρο 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (Λαογραφικόν Αρχείον μέχρι το 1966) ιδρύθηκε το 1918 ως αυτοτελές Ίδρυμα. Σκοπός του ήταν «η περισυλλογή, διάσωσις και έκδοσις των μνημείων του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού». Λόγω του εθνικής σημασίας αντικειμένου του, το 1926 εντάχθηκε στις εποπτευόμενες από την Ακαδημία Αθηνών Υπηρεσίες. (Πηγή)

 

Λίγα λόγια για το project

Για το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας αναλάβαμε την ψηφιοποίηση μουσικών οργάνων και ενδυμασιών με ιδιαίτερη πολιτισμική σημασία. Λόγω της ιδιαιτερότητας των αντικειμένων και της δυσκολίας μεταφοράς τους από τον χώρο έκθεσης και φύλαξης, η ψηφιοποίηση έγινε με ειδικό εξοπλισμό στον χώρο του λαογραφικού κέντρου για την αποφυγή πιθανής φθοράς των εκθεμάτων. Τα ψηφιοποιημένα αντικείμενα μπορείτε να τα δείτε και στο Ψηφιακό Αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών.

Στιγμιότυπα από την ψηφιοποίηση

zoom_fabric
Όλα τα εκθέματα φωτογραφήθηκαν στον χώρο έκθεσης και φύλαξης τους.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ψηφιοποίηση των εκθεμάτων από ύφασμα (Παραδοσιακές Ενδυμασίες).

 

Το εύκαμπτο υλικό προσθέτει μια επιπλέον δυσκολία στην ψηφιοποίηση του αντικειμένου που όμως με την χρήση Green Screen, κατάλληλου εξοπλισμού στήριξης και φωτισμού αποδόθηκε πιστά. Στο τελικό αποτέλεσμα έγιναν διορθώσεις στη γεωμετρία και στην υφή όπου ήταν απαραίτητο.