Πύργος Ραγίου
Πύργος Ραγίου

Λίγα λόγια για τον Πύργο.

 

Ο Πύργος Ραγίου ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο της «κούλιας», ο οποίος, όπως και εκείνος του πυργόσπιτου, ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο κατά την οθωμανική περίοδο. Πρόκειται για κτήριο στρατιωτικού χαρακτήρα, το οποίο χρησίμευε ως παρατηρητήριο και για τη διαμονή της φρουράς του αγά της περιοχής. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν θύρες ή άλλα ανοίγματα στο επίπεδο του ισογείου. Η μοναδική είσοδος βρισκόταν ψηλότερα και ήταν προσβάσιμη μέσω κτιστής κλίμακας και ξύλινης κινητής γέφυρας. Αντίστοιχα, τα παράθυρα -τετράγωνα ή τοξωτά- είναι μικρά και συναντώνται μόνο στους επάνω ορόφους. Η δυνατότητα άμυνας ενισχυόταν ακόμη περισσότερο με πολεμίστρες στους τοίχους και μία καταχύστρα ή λαδορίχτη επάνω από την είσοδο, ειδικό δηλαδή άνοιγμα, από το οποίο περιέχυναν τον εχθρό με καυτό λάδι.

Στιγμιότυπα από την ψηφιοποίηση
Για την ψηφιοποίηση του Πύργου χρησιμοποιήθηκε εναέρια φωτογράφηση με λήψης από drone και επίγεια φωτογραφηση με φωτογραφική μηχανή υψηλής ανάλυσης.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη σωστή απόδοση των επιφανειών και στην πιστή απεικόνιση της υφής και του ανάγλυφου του τοίχου το Πύργου. Το τελικό αποτέλεσμα εντάχθηκε σε Εικονικό περιβάλλον.

 

Το ψηφιοποιημένο αποτέλεσμα του πύργου Ραγίου έχει επιλεγεί από τον ιστότοπο Sketchfab για το blog “Around the World In 80 Models“.