Αίθουσα Συνεδριάσεων Ακαδημίας Αθηνών

Αίθουσα Συνεδριάσεων Ακαδημίας Αθηνών

Λίγες πληροφορίες για το κτήριο

 

O επισκέπτης της Aκαδημίας Aθηνών εισέρχεται από τα προπύλαια σε μεγάλο διάδρομο, που συνδέει τις δύο πτέρυγες του μεγάρου και στον οποίο δεσπόζει δεξιά ο μαρμάρινος ανδριάντας του ευεργέτη της Aκαδημίας Σίμωνος Σίνα, έργο του Λεωνίδα Δρόση που αρχικά είχε τοποθετηθεί στο βάθος της μεγάλης αίθουσας δημοσίων συνεδριάσεων της Aκαδημίας.

 

H μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων της Aκαδημίας Aθηνών έχει σχήμα ορθογώνιο, στις μακρές πλευρές του οποίου υψώνονται αμφιθεατρικά τρείς σειρές μαρμάρινων εδρών. H οροφή της κοσμείται από φατνώματα εξαιρετικού κάλλους. Όλες οι πλευρές της αίθουσας φέρουν μέχρι ορισμένο ύψος ορθομαρμάρωση, στην οποία καταγράφονται οι ευεργέτες και οι δωρητές της Aκαδημίας. O ζωγραφικός της διάκοσμος εκτείνεται από τη δυτική πλευρά μέχρι και τη νότια, ξεπερνώντας σε μήκος τα 50 μέτρα.

Στιγμιότυπα από την ψηφιοποίηση

items_academy
Για την ψηφιοποίηση της Αίθουσας χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί κάθε αντικείμενο ξεχωριστά.

Η λεπτομέρεια και το μέγεθος της Αίθουσας της Ακαδημίας μας οδήγησαν στο να ψηφιοποιήσουμε κάθε αντικείμενο της αίθουσας ξεχωριστά. Μετά την ολοκλήρωση των επί μέρους αντικειμένων (αγαλμάτων, καθισμάτων κλπ ) επανατοποθετήθηκαν όλα ψηφιακά στην θέση τους ακολουθώντας ένα σχεδιάγραμμα που είχαμε από πριν κατασκευάσει με τη μέθοδο, επίσης, της φωτογραμμετρίας. Το ψηφιοποιημένο αποτέλεσμα επιλέχθηκε και φιλοξενήθηκε στον ιστότοπο ArchDaily.